Мастер студије

I - СЕМЕСТАР


Принципи истраживања у сточарству

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4


II- СЕМЕСТАР


Теоријски и практичан рад - подлога мастер рада

Стручна пракса

Мастер рад

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - БИРА СЕ 4 ОД 25


 • Системи говедарске производње

 • Системи држања у овчарству и козарству и управљање фармом

 • Системи производње свиња и управљање фармом

 • Математички модели и рачунарски програми у исхрани животиња

 • Производња здравствено безбедне хране анималног порекла

 • Исхрана и гајење дивљачи

 • Индустријска производња хране за животиње

 • Контаминенти животне средине

 • Контрола квалитета хране за животиње

 • Системи држања у живинарству и управљање фармом

 • Морфологија и физиологија живине

 • Физиологија исхране домаћих животиња и дивљачи

 • Принципи органске производње преживара

 • Прописи, контрола и сертификација у сточарској производњи

 • Популациона генетика

 • Рачунарски програми у оплемењивању животиња

 • Савремене технологије у репродукцији домаћих сисара

 • Молекуларне биотехнологије у оплемењивању животиња

 • Исхрана свиња и живине

 • Исхрана говеда, оваца и коза

 • Добробит фармских животиња

 • Органска производња у живинарству

 • Биодиверзитет домаћих животиња

 • Процесна техника и основе пројектовања у млекарству

 • Технологија прераде млека и производња млечних производа