Мастер студије

I - СЕМЕСТАР


Принципи истраживања у сточарству

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4


II- СЕМЕСТАР


Теоријски и практичан рад - подлога мастер рада

Стручна пракса

Мастер рад

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - БИРА СЕ 4 ОД 25